Οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για “άτακτο” Brexit – Δεν θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση

Βρυξέλλες, Αθανάσιος Αθανασίου

Συνεχίζονται στις Βρυξέλλες και τις εθνικές πρωτεύουσες των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, οι εντατικές προληπτικές προετοιμασίες για την ενδεχόμενη “άτακτη” έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς την προηγούμενη σύναψη της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ).

Μετά και τη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο, το μήνυμα των 27, όπως το μεταφέρουν στο ΚΥΠΕ εθνικοί και κοινοτικοί διπλωμάτες είναι πως “δεν υπάρχει καμία διάθεση και κανένα περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση της ΣΑ και κανένα νομικό περιθώριο αλλαγής ή κατάργησης του λεγόμενου backstop για την αποφυγή σκληρού συνόρου μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρλανδίας”.

Από τα όσα μεταφέρουν στο Real.gr οι ίδιες διπλωματικές πηγές, η ΕΕ μπορεί να επαναδιατυπώσει, ή να επαναλάβει τις “διαβεβαιώσεις” που έχουν ήδη δοθεί προς το ΗΒ, ότι δηλαδή, το θέμα της αποφυγής σκληρού συνόρου θα διευθετηθεί μέσω της μελλοντικής σχέσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι να οριστικοποιηθεί η μελλοντική σχέση, αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν κατά το προκαθορισμένο περιθώριο και τέλος ότι το backstop θα είναι έτσι κι αλλιώς προσωρινό και θα αντικατασταθεί από την τελική ρύθμιση στο πλαίσιο της όποιας μελλοντικής σχέσης.

Είναι ακόμα, απόλυτα σαφές, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές ότι “οι 27 δεν έχουν καμία πρόθεση να θέσουν σε αμφισβήτηση τον αδιαίρετο χαρακτήρα της κοινής αγοράς και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν ούτε τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ούτε και τη διεθνή ειρηνευτική συμφωνία της Μ.Παρασκευής”. Μπορούν να “εξηγήσουν, επαναδιατυπώσουν, διαβεβαιώσουν”, αλλά “η ΣΑ δεν ανοίγει και το backstop δεν φεύγει”, έλεγε στο Real.gr Ευρωπαίος Διπλωμάτης με άριστη γνώση των συζητήσεων.

Όλα τα παραπάνω έχουν μεταφερθεί στην Πρωθυπουργό Μέι και η πλευρά των 27 θα τα επαναλάβει “σε κάθε δυνατή ευκαιρία”, και φυσικά στις σχεδιαζόμενες επαφές Μέι – Τουσκ – Γιούνκερ. Προς το παρόν θεωρείται “δύσκολο” το να συγκληθεί εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σύνθεση του άρθρου 50 προς αυτόν τον σκοπό.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες, ενέκρινε παράλληλα μια σειρά μέτρων προετοιμασίας για έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης.

Σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις των μέτρων ετοιμότητας:

– οι νέοι από την ΕΕ και το ΗΒ που στις 30 Μαρτίου 2019 συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαμονή τους χωρίς διακοπή·

– οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη περιόδους ασφάλισης, μισθωτής και μη μισθωτής εργασίας ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρηση, κατά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι συντάξεις·

– οι δικαιούχοι του ΗΒ που τυγχάνουν χρηματοδότησης της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πληρωμές βάσει των τρεχουσών συμβάσεών τους, υπό τον όρο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό διαχωρίζεται από τον οικονομικό διακανονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, στις 30 Μαρτίου, χάρη στο πρόγραμμα Erasmus , 14 000 νέοι από την ΕΕ των 27 (μεταξύ άλλων φοιτητές, ασκούμενοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, νέοι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό) θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ 7 000 συμμετέχοντες από το ΗΒ θα βρίσκονται στην ΕΕ των 27. Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι νέοι αυτοί δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το εξάμηνό τους Erasmus και ενδέχεται να μην είναι πλέον επιλέξιμοι για υποτροφίες. Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στη διευθέτηση αυτού του ζητήματος, διασφαλίζοντας ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, οι φοιτητές και οι ασκούμενοι στο εξωτερικό που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τον χρόνο αποχώρησης του ΗΒ μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις ή υποτροφίες.

Το ίδιο πακέτο μέτρων προβλέπει ότι “δεν θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες το τίμημα για το Brexit και διασφαλίζει ότι σε περίπτωση «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των πολιτών που άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την αποχώρηση του ΗΒ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν περιόδους ασφάλισης, μισθωτής και μη μισθωτής εργασίας ή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρησή του. Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι αν ένας πολίτης της ΕΕ των 27 εργαζόταν επί 10 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το Brexit, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο συνταξιοδοτείται.

Ο προτεινόμενος κανονισμός διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ, δηλαδή τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της εξομοίωσης και του συνυπολογισμού. Η σημερινή πρόταση δεν αναπαράγει με κανένα τρόπο τα σημαντικά πλεονεκτήματα της συμφωνίας αποχώρησης, όπως συμφωνήθηκε στις 14 Νοεμβρίου. Δεν καλύπτει τα δικαιώματα που συσσωρεύονται μετά τις 29 Μαρτίου 2019, ούτε καλύπτει το εξαγώγιμο παροχών σε χρήμα, τη συνεχή χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος και τους κανόνες για την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τέλος σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, η ΕΕ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να συνεχίσει τις πληρωμές το 2019 προς τους δικαιούχους του ΗΒ για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, υπό τον όρο ότι το ΗΒ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 και δέχεται τους αναγκαίους ελέγχους. Αυτό θα συμβάλει στον μετριασμό του σημαντικού αντίκτυπου ενός σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία για ευρύ φάσμα τομέων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως η έρευνα, η καινοτομία ή η γεωργία.

Την ίδια ώρα και καθώς σήμερα συνεδριάζει το Coreper (Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων), οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα επί της τεχνικής προσαρμογής, που αφορά την πρόβλεψη για την ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ ως το 2030, λαμβάνοντας υπόψιν το σενάριο της εξόδου του ΗΒ χωρίς ΣΑ.

Η επικαιροποίηση θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιμετρήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενεργειακή της απόδοση και τους κλιματικούς της στόχους, καθώς και να προσφέρει ασφάλεια δικαίου τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Ένωσης των 27.

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση ορίζει πρωταρχικό στόχο της ΕΕ ύψους τουλάχιστον 32,5% για το 2030 που μεταφράζεται σε απόλυτες τιμές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 1 273 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (εκατ. ΤΙΠ) για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τους 956 εκατ. ΤΙΠ για τελική κατανάλωση ενέργειας για την ΕΕ των 28 κρατών μελών.

Από τις ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ των 27, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, προκύπτουν επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης που δεν υπερβαίνουν τους 1 128 εκατ. ΤΙΠ για κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τους 846 εκατ. ΤΙΠ για τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030.

Παρόμοια επικαιροποίηση γίνεται στις αριθμητικές προβλέψεις για την κατανάλωση ενέργειας του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τον κανονισμό σχετικά με τη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνυπολογίζουν την προβλεπόμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας όταν ορίζουν την ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσής τους για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ.

Πηγή: real.gr

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.