Μάλλον είναι η πρώτη του φορά στο γυμναστήριο

Κάποιος πρέπει να του δείξει τα βασικά

Απάντηση