Έγγραφο – φωτιά «καίει» την Κεραμέως για τα κολέγια

Για «ανεπίτρεπτη παραβίαση του Συντάγματος», σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια κάνει λόγο ο αρμόδιος φορέας για την ισοτιμία τίτλων σπουδών ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).

Με επιστολή του από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 προς το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Παιδείας επιχειρηματολογεί με αφορμή την πολυσυζητημένη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναγνώριση των πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια, στην οποία αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως – χωρίς ωστόσο να τη δημοσιοποιεί – χθες από το βήμα της Βουλής, προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή της.

Συγκεκριμένα προκύπτει ότι η Κομισιόν εγκαλεί τη χώρα για εξομοίωση επαγγελματικών προσόντων σε πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα υγείας και για πολύ ειδικές περιπτώσεις, που περιγράφει αναλυτικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί γενικό κανόνα, ούτε έχει την παραμικρή αναφορά στην εκπαίδευση. Επιπλέον η σχετική γνώμη φέρει τον χαρακτήρα της «επιστολής» κάτι που για τις Βρυξέλλες σημαίνει διάλογος επί του περιεχομένου και απέχει από τους ισχυρισμούς της υπουργού Παιδείας για παραπομπή και πρόστιμο.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η επιστολή της προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ, Ελένης Παπαδοπούλου, την οποία η Νίκη Κεραμέως αγνόησε και στην οποία αναφέρεται:

« […] οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων προς τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και επομένως ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

»Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει κριθεί ότι οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών [ΔΕΚ απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/2005, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ιδίως, σκέψεις 36 και 37). Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 165 ΣΛΕΕ (σ.σ. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) οι δράσεις των οργάνων της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας καθώς αυτή εμπίπτει στην κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

»Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ν. 3328/2005 – ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας – προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας, θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.