«Στρατός» μετακλητών στο «επιτελικό κράτος» της ΝΔ

Παρά τις καταγγελίες της ΝΔ για τους υπαλλήλους κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια ως κυβέρνηση φρόντισε όχι μόνο να αυξήσει τον αριθμό τους, αλλά και να επιβαρύνει -σε βάθος τετραετίας- κατά σχεδόν 40 εκατ. ευρώ περισσότερα τον κρατικό κορβανά.

Σύγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, τουλάχιστον 158 εκατ. ευρώ θα κοστίσει στους Ελληνες φορολογούμενους το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κομμάτι που αφορά τους μετακλητούς και τους αποσπασμένους υπαλλήλους, Τα στοιχεία από το σχετικό νόμο για το επιτελικό κράτος που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι αποδεικνύουν αφενός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων είναι μεγαλύτερος, αφετέρου -και αυτό είναι το κυριότερο- ότι επιβαρύνουν -σε βάθος τετραετίας- κατά δεκάδες εκατομμύρια περισσότερα τον κρατικό κορβανά.

Στον παρακάτω πίνακα (πρώτος πίνακας), καταγράφονται οι μετακλητοί υπάλληλοι που προβλέπονται από τον νόμο για το επιτελικό κράτος αναλυτικά ανά κατηγορία. Σύμφωνα με την απλή αριθμητική, η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει προβλέψει θέσεις για 695 μετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι κοστίζουν τον μήνα κάτι παραπάνω από 1,2 εκατ. ευρώ. Ο δε αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων (δεύτερος πίνακας) είναι 1.069 άτομα. Θεωρείται μάλιστα σχεδόν σίγουρο πως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης οι θέσεις θα αυξηθούν, καθώς παρέχεται η σχετική δυνατότητα εκ του νόμου. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί πως η στελέχωση του «επιτελικού κράτους» μόνο από αξιοκρατία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι άνθρωποι που τοποθετούνται σε επιτελικές θέσεις προέρχονται από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού, ο οποίος συνεχίζει ωστόσο να ευαγγελιζεται την «αποπολιτικοποίηση». Μάλιστα οι διορισμοί συνεχίζονται και με αμείωτους ρυθμούς και όπως φαίνεται κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος.

Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη του ν. 4622/19 («Επιτελικό Κράτος»): «Ανά ιδιαίτερο γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα προβλέπονται οι εξής θέσεις συνεργατών: (α) έως δεκαοκτώ (18) θέσεις στα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, εκ των οποίων έως οκτώ (8) δύνανται να είναι μετακλητοί, (β) έως δώδεκα (12) θέσεις στα γραφεία των Υφυπουργών, εκ των οποίων έως έξι (6) δύνανται να είναι μετακλητοί, (γ) οκτώ (8) θέσεις στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, εκ των οποίων τρεις (3) δύνανται να είναι μετακλητοί και (δ) τέσσερις (4) θέσεις στα γραφεία των Ειδικών Γραμματέων, εκ των οποίων δύο (2) δύνανται να είναι μετακλητοί. Στα γραφεία των Υπουργών οι θέσεις των μετακλητών της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά τον αριθμό των Γενικών Γραμματειών που υφίστανται στο Υπουργείο». Σημειώνεται πως τις θέσεις που υπολείπονται των μετακλητών τις καλύπτουν οι αποσπασμένοι.

Μισθολογικό κόστος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «οι μετακλητοί υπάλληλοι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών, κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: (α) οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ) ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της Δ.Ε. κατηγορίας».

«Οι απολαβές των Προϊσταμένων των υπηρεσιών κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του τρόπου διορισμού τους, των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, Συντονισμού, είναι ίσες με τις απολαβές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

Επίσης προβλέπεται η χορήγηση αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για όλους τους ανωτέρω. Με βάση λοιπόν τον νόμο το κόστος κατανέμεται ως εξής:

  • Προϊστάμενοι Γραφείων (17 άτομα): Στην προεδρία της κυβέρνησης λειτουργούν 17 Γραφεία. Οι προϊστάμενοι αμείβονται με τον μισθό των ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, δηλαδή 1.960 ευρώ μηνιαίως, συν το επίδομα θέσης ευθύνης (600 ευρώ), δηλαδή συνολικά 2.560 ευρώ. Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας τους ανέρχεται στα 43.520 ευρώ.
  • Λοιποί μετακλητοί (678 άτομα): Οι μετακλητοί δύνανται με βάση τα ανωτέρω να κατατάσσονται από το 11ο Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας έως το 17ο της Π.Ε. κατηγορίας. Με μια απολύτως μετριοπαθή παραδοχή μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένας μέσος μετακλητός κατατάσσεται στο 13ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, οπότε σύμφωνα με τους πίνακες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και βάσει του ενιαίου μισθολογίου ο βασικός μισθός του θα ανέρχεται σε 1.800 ευρώ (στην πραγματικότητα βέβαια οι αποδοχές θα είναι σαφώς μεγαλύτερες διότι θα προστίθενται τυχόν επιδόματα, π.χ. παιδιών, ενώ θα προστίθεται και η όποια προϋπηρεσία, η οποία θα τον κατατάσσει σε ανώτερα Μ.Κ.). Αλλά έστω ότι λαμβάνει μόνο τον βασικό μισθό, έχουμε 678 επί 1.800 ευρώ και το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στα 1.220.400 ευρώ.
  • Αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι (1.069 άτομα): Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στα Μ.Κ. 1-19 της αντίστοιχης κατηγορίας και ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και την κατοχή διδακτορικού, μεταπτυχιακού ή την αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ. Ο χαμηλότερος βασικός μισθός της Δ.Ε. κατηγορίας ανέρχεται σε 858 ευρώ και o υψηλότερος της Π.Ε. κατηγορίας σε 2.154 ευρώ. Με μια επίσης μετριοπαθή παραδοχή μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο μέσος μισθός ενός αποσπασμένου υπαλλήλου θα ανέρχεται σε 1.564 ευρώ, που αντιστοιχεί στον βασικό μισθό ενός υπαλλήλου Π.Ε. με 16 χρόνια υπηρεσίας (στην πραγματικότητα θα είναι περισσότερα με τυχόν επιδόματα, π.χ. παιδιών, ή με τυχόν προσωπικές διαφορές). Αλλά έστω ότι λαμβάνει μόνο τον βασικό μισθό. Αυτό σημαίνει 1.069 άτομα επί 1.564 ευρώ και το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας φτάνει τα 1.671.916 ευρώ.

Τελικό κόστος

Αν κάνουμε την πρόσθεση, θα διαπιστώσουμε ότι το συνολικό μηνιαίο κόστος των ανωτέρω (43.520 + 1.220.400 + 1.671.916 + 349.400) μας δίνει άθροισμα 3.285.236 ευρώ τον μήνα. Πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό επί 12 μήνες μάς δίνει ετήσιο μισθολογικό κόστος 39.422.832 ευρώ. Αν το πολλαπλασιάσουμε στην τετραετία, το εκτιμώμενο κόστος του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη κοστίζει 157.691.328 ευρώ και με την υποσημείωση ότι ο υπολογισμός έγινε με εξαιρετικά μετριοπαθή σενάρια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου οι σχετικές αποδοχές θα αυξάνονται λόγω των μισθολογικών ωριμάνσεων. Το ποσό αυτό λοιπόν απέχει αρκετά από τα 120 εκατ. ευρώ για τα οποία εγκαλούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛΛ.

«Κολλητοί, μετακλητοί και αναποτελεσματικοί: το κράτος της ΝΔ»

Σχολιάζοντας τα στοιχεία και την εκτόξευση του κόστους του «επιτελικού κράτους», ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως είναι «αποκαλυπτικά του θράσους και της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη». «Από τη θέση της αντιπολίτευσης, η ΝΔ είχε εξαπολύσει μια πρωτοφανή επικοινωνιακή εκστρατεία για το υποτιθέμενο “υπετροφικό” κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και τους “τεράστιους” αριθμούς μετακλητών υπαλλήλων που επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό. Πάνω σε αυτόν τον επικοινωνιακό θόρυβο στήθηκε το περίφημο νομοσχέδιο για το “επιτελικό κράτος” της ΝΔ και οι υποσχέσεις για τη μείωση των μετακλητών υπαλλήλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Σήμερα όμως αποκαλύπτεται ότι μέσα σε ένα τρίμηνο μόνο, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυξήσει και τον αριθμό και το κόστος των μετακλητών, με αποτέλεσμα σε βάθος τετραετίας αυτό να ανέρχεται σε 158 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά 38 εκατομμύρια σε σχέση με την περίοδο 2015-2019. Τα στοιχεία, επίσης, αναδεικνύουν και τα τερατώδη ψέματα που διακινούσε η ΝΔ περί «αποπολιτικοποίησης» και παύσης της «οικογενειοκρατίας» καθώς, όπως προκύπτει από τη λίστα των διορισθέντων, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι να τοποθετεί κομματικά μέλη, συγγενείς και “κολλητούς”.  Το βόλεμα των “δικών της παιδιών” και η αύξηση του κόστους των μετακλητών  φανερώνει ότι στόχος της ΝΔ είναι η οικοδόμηση οικογενειακών και πελατειακών δικτύων υπό την άμεση επίβλεψη του πρωθυπουργού. Η επιλογή αυτή έχει ως συνέπεια  μια  αναποτελεσματική και κομματική δημόσια διοίκηση. Το περίφημο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ένα πυροτέχνημα που ήδη κοστίζει ακριβά στους Έλληνες πολίτες».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.