Σάββατο 18 Νοεμβρíου 2017 | 10:38

Προσφατα

Ο Σίμιτσεκ του Αθήνα 2004 με διεύθυνση Siemens στα Paradise Papers;
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η αποκάλυψη που επεφύλασσαν τα επιπλέον στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για τα paradise papers. Περισσότερα
Βίντεο από την εισβολή του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Το βίντεο από την εισβολή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρουβίκωνας. Περισσότερα
Αυτόματος τηλεπωλητής
Τα κόκκινα εξανθήματα της, προσφάτως «ανακάμπτουσας» Ιλαράς δεν είναι η αιτία της ασθένειας. Περισσότερα
ΤΩΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ:Όχημα έπεσε πάνω σε στρατιώτες στη Γαλλία
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι δύο στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά με την αστυνομία... Περισσότερα
prev
next

JSN Time was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement. Let's take a look.

Headings

This is an H1 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H2 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H3 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H4 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H5 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H6 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.


Text columns

You can arrange content in multiple columns by using very simple html code. JSN Time will detect the amount of columns you defined and automatically make arrangement.

Usage: <div class=”grid-layout”><div>Text in column 1</div><div>Text in column 2</div></div>

Content arranged in 2 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 3 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 4 columns

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 5 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.


Text styles

Preformatted text (<pre> tag)


div.grid-layout2 div.grid-col {
 float: left;
 width: 49.95%;
}
div.grid-layout3 div.grid-col {
 float: left;
 width: 33.3%;
}

Quote text (<blockquote> tag)

You can us this style to quote somebody's speech, idea or a fragment from some book, articles, etc. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <blockquote>This is your quote</blockquote>

Drop Cap

You can use this special drop cap symbol style for magazine / newspaper text paragraph. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-dropcap">This is the text with dropcap symbol.</p>

Highlighted Text

You can use this style to highlight important words and / or keyword expression in search result page. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <span class="text-highlight">This is the text to be highlighted.</span>

Highlighted Text on mouse over

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="text-box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="text-box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

Alert Text

You can use this style for alert or warning text paragraph requiring user's attention. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-alert">This is text that requires user's attentions.</p>

Info Text

You can use this style for regular information text paragraph that does not require much user's attentions. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-info">This is your d text.</p>

Download Text

You can use this style for information text paragraph related to download process. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-download">This is download related text.</p>

Tip Text

You can use this style for useful information like tips, hint or help text. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-tip">This is yourtip hint or help text.</p>

Comment Text

You can use this style for comment text paragraph. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-comment">This is your comment text.</p>

Attachment Text

You can use this style for information text paragraph related to attachment file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-attachment">This is your attachment related text.</p>

Video Text

You can use this style for description text paragraph that related to video file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-video">This is your video related text.</p>

Audio Text

You can use this style for description text paragraph related to audio file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-audio">This is your audio related text.</p>


Link Styles

Link Icon Styles

You can attach up to 500+ predefined icons to the front of any link by adding simple class to it.

Usage: <a class="link-icon fa fa-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the name of icon to be applied. Detailed information about all icon names can be found in template documentation.

Example: <a class="link-icon fa fa-download">This is link to download something.</a>

Link Button Styles

JSN Time offers 06 button styles to decorate any call-to-action links you have in the content.

Usage: <a class="link-button button-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the button color name selected from: light, dark, green, orange, blue and red.

Example: <a class="link-button button-orange">See plans & pricing.</a>

Combination of Button and Icon Styles

You can use both button and icon link style combined.

Usage: <a class="link-button button-xxx"><span class="link-icon fa fa-yyy">This is link text.</span></a>, where xxx and yyy are button color and icon names respectively.

Example: <a class="link-button button-green"><span class="link-icon fa fa-cart">Add to cart.</span></a>

Extension link styles

JSN Time is able to attach not only descriptive icon to the front of link as described in above section, but also 23 extension icons to the end of the link.

All icons can be assigned automatically by enabling a template parameter or manually by adding simple class to the link.

Usage: <a class="link-icon-ext jsn-icon-ext-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the icon name. Detailed information about all icon names can be found in template documentation.


Table Styles

Plain Rows table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Color Stripes table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Grey Stripes table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

List styles

Standard list styles

Unordered list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Ordered list
 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consetetur sadipscing elitr
 3. Sed diam voluptua

Arrow list styles

Red arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Blue arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua

Number list styles

Blue Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Violet Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Orange Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Red Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Grey Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Blue Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Violet Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Orange Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Red Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Grey Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua

ΑΚΟΥΣΤΕ WEB RADIO

Live Radio Television

Κύλιση στην Αρχή